PASLAUGOS

Koordinavimas

Konsultacija vestuvių planavimo klausimais
Vestuvių plano sudarymas tiekėjams ir jaunavedžiams
Plano įgyvendinimas su tiekėjais/atlikėjais vestuvių dieną pagal paruoštą scenarijų
Svečių pasitikimas ir visa reikiama informacija
Asistavimas bažnyčioje ir šventės vietoje
Atsiskaitymas su tiekėjais šventės dieną
Kitos Jūsų patikėtos užduotys, pagal susitarimą
Vestuvių koordinavimas